Vatten och avlopp

Fjällripan är kopplat till kommunens dricksvatten- och avloppsnät. Vid infarten finns ett pumphus/tryckregleringsstation. Ny pumplösning installerades vintern 2021. Föreningen har service- och underhållsavtal med Härjedalens energi. Om ni får problem med vatten eller avlopp, kontakta styrelsen.

Vattenförbrukning debiteras per fastighet
Föreningen debiterar i början av året varje fastighetsägare för vattenförbrukningen. Detta är en betalservice då det är kommunen som debiterar varje fastighet efter ett poängsystem som ska spegla fastighetens förbrukning. Kommunen skickar sedan en samlingsfaktura till föreningen. För mer information om vatten och avlopp, kontakta Vatten och Miljöresurs, i Berg och Härjedalens kommun. Mer info finns här