Sophantering


Sophämtning inom Fjällripan
Föreningen sköter sophanteringen kollektivt för medlemmarna och hyr sopcontainern som finns vid pumphuset/stora parkeringen i vårt område. För att hålla nere kostnaden måste vi vara noga med att följa avtalet:

Endast hushållsavfall i i containern
I containern får endast hushållsavfall slängas.

Alltså: Inget byggavfall eller farligt avfall i containern. Missbruk av detta resulterar i böter till samfälligheten och därigenom ökade kostnader för medlemmarna. 
 
Återvinningsstation för glas, plast, metall, pappersförpackningar och tidningar finns vid Tänndalens Bygdegård.Farligt avfall och byggavfall lämnas vid Funäsdalens återvinningscentral i Ljusnedal 
Många får under byggfasen en hel del annat avfall och detta måste slängas på Funäsdalens återvinningscentral på Industrivägen i Ljusnedal. Följ anvisningarna från väg 84.