Sophantering


Sophämtning inom Fjällripan
Föreningen sköter sophanteringen kollektivt för medlemmarna och hyr sopcontainern som finns vid pumphuset/stora parkeringen i vårt område. För att hålla nere kostnaden måste vi vara noga med att följa avtalet:

Endast hushållsavfall i i containern
I containern får endast hushållsavfall slängas.

Alltså: Inget byggavfall eller farligt avfall i containern. Missbruk av detta resulterar i böter till samfälligheten och därigenom ökade kostnader för medlemmarna. 
 
Återvinningsstation för glas, plast, metall, pappersförpackningar och tidningar finns vid Tänndalens Bygdegård.

Matkompost 
Matavfallstunnor står vid pumphuset.

Tunnorna töms tisdagar jämna veckor.
Kompostpåsar finns i pumphuset. Kod till nyckelskåpet 8614 och sedan knappen högst upp i mitten. Samma procedur när skåpet ska låsas.

Vår snöröjare kommer att trycka undan snön framför tunnorna så gott det går. En snöskyffel finns på plats så vi får vi hjälpas åt att hålla snöfritt framför tunnorna.


Farligt avfall och byggavfall lämnas vid Funäsdalens återvinningscentral i Ljusnedal 
Många får under byggfasen en hel del annat avfall och detta måste slängas på Funäsdalens återvinningscentral på Industrivägen i Ljusnedal. Följ anvisningarna från väg 84.