Skoterregler 

Funäsfjällen är i princip ett förbudsområde avseende skoter. Kommunen har dock gjort ett regleringsområde där skoter endast får köras på avgiftsbelagda leder märkta med skoterskylt. För att köra på lederna hänvisas man att transportera skotern till särskilda skoterterminaler där lederna börjar. Det finns för närvarande sju skoterterminaler med gratis parkering.

Fast boende och nyttotrafik får köra utanför lederna om det finns ett bestämt syfte med färden. Fritidshusägare utanför detaljplan, som inte har annan väg till sin stuga, får också åka skoter till och från sin stuga men endast närmaste led.

Fjällripans lokala transportled
Det är alltså inte tillåtet att köra skoter inom Fjällripan. Styrelsen har dock fått till en tidsbegränsad dispens för körning på en lokal transportled. Dispensen är från kommunen och vi har avtal med berörda markägare. Dispensen innebär att vi endast får använda en anslutningsled norrut till officiell skoterled. 

Dispensen gäller för Fjällripans medlemmar och gäster. Kör närmsta väg (dock inte skidgator eller över tomtmark) från huset till vår lokala transportled (se karta). Följ denna led vidare norrut till officiell led. 

Fjällripan ansluter till ”Stinas-leden” (även denna en transitled till officiell skoterled) som leder upp norrut på fjället. Håll öster om fäbodvallen och följ leden upp på fjället.
All körning ned till dalgången via Fjällripan är förbjuden.
All körning på Stinas-leden ner till dalgången är förbjuden.
All körning utanför markerade leder, över annans tomt och på skidleder "Nordic Ski" är förbjuden.
Maxhastighet inom området är 20 km/tim.

Vår lokala dispens omprövas vart tredje år vid ordinarie föreningsstämma.

Informera era gästerna/hyresgäster om reglerna.