Kontakt

Ordförande

Jan Johansson

Sekreterare

Rickard Björklund

Kassör

Johan Bergman

 Ledamot, väg, vatten och avlopp


Owe Johansson
tel:070-7544805

Ledamot, sophantering


Gunnel Gyllander

Suppleant


Sonja Sävås

Suppleant


Mats

Valberedning


Per Edén

Valberedning, webbmaster

Carina Sahl