Kontakt

Ordförande

Jan Johansson

Sekreterare

Rickard Björklund

Kassör

Johan Bergman

 Ledamot, väg, vatten och avlopp


Owe Johansson
tel:070-7544805

Ledamot

I
Pia Hellgren

Suppleant,   sophantering

Gunnel Gyllander

Suppleant


Mats

Valberedning


Per Edén

Valberedning, webbmaster

Carina Sahl