Logo Fjällripans Samfällighetsförening Till startsidan
E-post:
Lösenord:


Hamrafjället 2010Fjällripan i april 2010

Om medlemskap i Fjällripans Samfällighetsförening

Medlemskap i föreningen följer per automatik med en fastighet som har lagstadgade andelar i gemensamhetsanläggningarna i området: Dvs vägar, naturmark, sophanteringsområde och lokalt VA-system med tryckstegringsstation. Medlemmarna äger anläggningarna och samfällighetsföreningen är bildad för att förvalta dessa. Som medlem har man ekonomiskt ansvar för förvaltningen enligt den lantmäteriförrättning som vunnit laga kraft. Fyra gemensamhetsanläggningar samt Samfällighetsföreningen har bildats genom Lantmäteriförrättning. Vid förrättningen antogs även stadgar som styr föreningens verksamhet.

Är du lagfaren ägare till fastighet i området får du loginuppgifter och därmed tillgång till medlemssidorna. Där finns bl a ett dokumentarkiv så du t ex kan ta del av alla underlag och beslut vid årsmöten.

Det finns också en medlemsblogg för styrelseinformation och utbyte av information och tips mellan medlemmar (kanske någon vill sälja barnskidor som någon växt ur?).

Saknar du login men är medlem i Fjällripan, vänligen skicka e-post till webmaster [javascript protected email address]

Välkommen att logga in och ta del av all info!

Aktuellt - Läs även senaste info på Bloggen!

200308 Årsmöteshandlingar på medlemssidorna. Har du som medlem inte fått kallelse? Kontakta styrelsen.
190423 Årsmötesprotokoll utlagt på medlemssidan
181204 På grund av uppdaterat programspråk är mycket på hemsidan omprogrammerat; allt förhoppningsvis ok.../webmaster
181201 Ove/Leif/K-O misstänker vattenläckage i området. Felanalys pågår.
180520 Föreningen anpassar sig till GDPR. Styrelsens sekreterare är personuppgiftsansvarig.
180413 Nu finns årsmötesprotokoll på medlemssidorna.
180403 Kommunen har åtgärdat frusna ledningar. Dock läckagenågonstans så problem med tryck i Fjällripan
180330 Årsmötet genomfört: Ny styrelseledamot och ny ordf vald.
180329 Härjedalens kommun oroad över vattenbrist i påsk. Snåla på vatten!
170929 Årsmöte i grannföreningen, Tänningevägens Samfällighetsförening, genomfört
170916 Arbetsdag i Fjällripan. >30 deltog. Lycket! Se blogginlägg.
170413 Skotermöte i Tänndalen med repr för näringsliv och föreningar.Diskussion om eventuella nya anslutningar. Leif B deltog.
170214 8 st närliggande fastigheter har blivit delägare i sophanteringen GA:147.
161205 Skoterregler finns nu på en A4 att skriva ut. Vill du ha inplastat ex maila info(at)fjallripan.se.
160824 Vägrenovering. Bl a tillsynsbrunnar åtgärdade.
151111 Informationsbrev publicerat
141123 Informationsbrev publicerat