Logo Fjällripans Samfällighetsförening Till startsidan
E-post:
Lösenord:


Vinter 2011 vid Palsjöbron
Obebyggd mark
© Fjällripans Samfällighetsförening

Detaljplanen

På alla tomter vill kommunen att Härjedalens byggnadstradition så långt möjligt eftersträvas.
Det innebär bl a: ingång på långsidan, gavlar på kortsidorna (ej alphydda), ej för stora fönsterpartier, mörka, mättade och matta färger och ytor. Matta tak är särskilt poängterat.

I området tillåter detaljplanen antingen suterräng eller loftvåning beroende på topografin, men ej båda. Maximal vägghöjd 4,5 m. En eller två lägenheter får inredas.

Byggnadsarean får ej överstiga 120 m2 + 30 m2 biyta. Takvinkeln skall vara 25-30 grader.

Till samtliga hus bör ordnas parkering för minst 2 bilar (enligt utlåtande ang exploateringsplanen).

Byggnaderna får ej läggas närmare tomtgräns än 4,5 m och mot väg och annan allmänning gäller normalt 6 m gräns. (sk. prickad mark)

Bygglov behövs ej för den första friggeboden (<15 m2) om den ej placeras på prickad mark enl ovan.

Kontakt kommunen i byggärenden: Miljö- och Byggavdelningen, www.herjedalen.se

Tomtkarta i större format

Byggt i Fjällripan